Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η βιομηχανία αγοράσθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων το 1987. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κύκλος εργασιών της είχε μια συνεχώς ανοδική πορεία η οποία βασίστηκε κυρίως στη ποιότητα...
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παραγωγική δυνατότητα της δραστηριότητας προσδιορίζεται από τέσσερεις γραμμές παραγωγής. Κάθε παραγωγική γραμμή εμφιαλώνει φιάλες διαφορετικής συσκευασίας και η κατά ώρα δυναμικότητά τους είναι...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
15/09/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΕ 2016