Αναπλήρωμα ξυδιού

Αναπλήρωμα ξυδιού από αλκοόλη 4,5 βαθμών σε 2 διαφορετικές συσκευασίες.
Φιάλη PET 400ml