Παραγωγή

Η παραγωγική δυνατότητα της δραστηριότητας προσδιορίζεται από τέσσερεις γραμμές παραγωγής. Κάθε παραγωγική γραμμή εμφιαλώνει φιάλες διαφορετικής συσκευασίας και η κατά ώρα δυναμικότητά τους είναι ως κατωτέρω:

1. Γραμμή εμφιάλωσης 400 ml
Παράγονται: 6.000 φιάλες των 400 ml την ώρα οι οποίες συσκευάζονται σε 200 κιβώτια

2. Γραμμή εμφιάλωσης 1 , 2 και 5 lit
Παράγονται: 1.500 φιάλες 1 litr.την ώρα οι οποίες συσκευάζονται σε 125 κιβώτια
ή 500 φιάλες 2 litr.την ώρα οι οποίες συσκευάζονται σε 80 κιβώτια
ή 500 φιάλες 5 litr.την ώρα οι οποίες συσκευάζονται σε 125 κιβώτια

3. Γραμμή εμφιάλωσης 500 ml
Παράγονται: 1.200 φιάλες την ώρα οι οποίες συσκευάζονται σε 100 κιβώτια

4. Γραμμή Βαλσάμικο
Παράγονται: 3.000 φιάλες την ώρα οι οποίες συσκευάζονται σε 125 κιβώτια.

 

Προϊόντα Μετέωρα

 • Ξύδι από κρασί 400 ml κόκκινο
 • Ξύδι από κρασί 400 ml λευκό
 • Ξύδι από κρασί 1 litr, κόκκινο
 • Ξύδι από κρασί 2 litr, κόκκινο
 • Ξύδι από κρασί 5 litr, κόκκινο
 • Ξύδι από κρασί 5 litr, λευκό
 • Ξύδι από κρασί 500 ml κόκκινο
 • Ξύδι από κρασί 500 ml λευκό
 • Μηλόξυδο 250 ml .
 • Βαλσάμικο 250 ml
 • Βαλσάμικο 1 litr
 • Lemon Dressing 340 ml
 • Lemon Dressing 2 litr.
 • Lemon Dressing 5 litr.
 • Φυσικός Χυμός 330 ml

Επίσης  διαθέτουμε οξοποιητή της εταιρείας Frings καθώς και παστεριωτή, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του προϊόντος που φτάνει στον καταναλωτή.